Vormingen verantwoordelijken

Het aanbod van vormingen voor verantwoordelijken is zeer verscheiden en wordt aangepast aan de specifieke vraag van de opdrachtgever.

Hierbij volgen een aantal mogelijke thema's :

 • Communicatie in team
 • Goed leiderschap.  Leiderschapsstijlen en -rollen.  Zelfinzicht en zelfreflectie noodzakelijk om te groeien in leiderschap. 
 • Efficiënt vergaderen
 • Personeelsbeleid
 • Hoe coachen van medewerkers en/of stagiairs ?
 • Werken aan een gedeelde pedagogische visie. Hoe zet je de neuzen in dezelfde richting ?
 • .......

Ook opleidingen op maat mogelijk. Stel gerust de vraag voor een ander thema !

Groeien in leiderschap

Leiderschapsstijlen en leiderschapsrollen

Wat is een goede leider ?  Welke competenties moet hij bezitten ?  Welke leiderschapsstijl leunt dichtst bij je aan ?  Welke rollen zijn belangrijk ?  Hoe kom je tot zelfkennis en zelfreflectie ?  

Met al deze vragen gaan we aan de slag vanuit een theoretisch kader met een praktische uitwerking. 

Efficiënt vergaderen


Vergaderen in de kinderopvang is niet altijd eenvoudig te plannen. En heb je dan ook soms het gevoel dat er teveel tijd verloren gaat in onbenullige zaken of dat er soms teveel tijd naar 'ventileren' gaat ? Soms wordt de tijd benut om nog snel wat informatie door te geven die niet door het hele team moet gehoord worden.

Hoe organiseer je vergaderingen ?  Wanneer plan je ze in ? Hoe vergader je nu efficiënt ? Welke rol neemt wie op? Hoe bouw je een vergadering inhoudelijk op ? Wat is de noodzaak en de meerwaarde van een goede voorbereiding en een goed verslag ? Hoe wordt het verslag verspreid ? .... 

Personeelsbeleid

Wat is dat ? Hoe doe je dat ? 

Personeelsbeleid
PersoneelsbeleidDit is een vorming voor verantwoordelijken.  De vorming omvat theoretische inzichten en een praktische uitwerking. 

 • Wat is personeelsbeleid ? Wat omvat dit allemaal?
 • Hoe zorg je ervoor dat ook uit je administratie blijkt dat je een uitgewerkt personeelsbeleid hebt ?
 • Hoe communiceer je met je medewerkers hierover? En hoe onderhoud je die communicatie?
 • Hoe pak je een sollicitatiegesprek aan ?
 • Wanneer heb je een evaluatiegesprek en wanneer een functioneringsgesprek ? Wat is de meerwaarde ervan en hoe pak je dit aan ?
 • Generatieverschillen binnen je team. 
 • Vormings-noden en -mogelijkheden. 

Coachen van medewerkers en/of stagiairs

Hoe een goede mentor zijn. 

Op weg met je medewerkers ?  Hoe kan je ze coachen?  Wat houdt dit precies in ? Er worden tips en tricks aangeboden om een goede mentor te zijn. Er is aandacht voor de communicatie in je mentorrelatie en er worden technieken aangeleerd om juist te instrueren en een efficiënte evaluatie mogelijk te maken.  

Werken aan een gedeelde pedagogische visie

Hoe krijg je de neuzen in dezelfde richting ? 

Verschillen in meningen en handelen.  En toch binnen dezelfde organisatie met de neuzen in dezelfde richting blijven werken.  Hoe doe je dat ? 

Zorg voor een gedeelde, gekende en beleefde pedagogische visie.  In een workshop gaan we aan de slag om gelijkenissen en verschillen te ontdekken en te plaatsen.  Vanuit de oefening wordt er gewerkt naar een gedeelde pedagogische visie.  We proberen dit aan een herkenbare 'kapstok'  te hangen en zoeken uit hoe we dit in het dagelijks werken kunnen blijven 'beleven' en ernaar handelen. 

Voorafgaandelijk is er een gesprek met de verantwoordelijke over de pijlers van de werking zodat de pedagogische visie daar ook mooi op aansluit.