Voorstelling lesgever

Tania De Beurme is in 1990 afgestudeerd als gegradueerde in de orthopedagogie.

In 2001 behaalde ze haar getuigschrift "Pedagogische bekwaamheid".  Ze heeft ervaring in zowel het middelbaar onderwijs, hoger onderwijs en volwassenen onderwijs.  Reeds 15 jaar is ze docent van Syntra West en dit voornamelijk voor pedagogische vakken en EHBO.  Als zelfstandig lesgeefster werkte ze reeds samen met verschillende vormingsinitiatieven. 

Daarnaast heeft ze enkele jaren ervaring in de kinderpsychiatrie, werkte ze als zelfstandig onthaalouder, maar ook als kinderbegeleidster en als verantwoordelijke in verschillende kinderopvang-initiatieven.  

De grote variatie in haar beroepsverleden was een bewuste keuze omdat ze als mama van vier kinderen, zoveel mogelijk aanwezig wou zijn op momenten dat de kinderen thuis waren. 

In 2016 studeerde ze af als bachelor in orthopedagogisch management.