Teamvormingen

Het aanbod van teamvormingen is zeer verscheiden en wordt aangepast aan de specifieke vraag van de opdrachtgever.  

Hierbij volgen een aantal mogelijke thema's : 

  • Communicatie in team
  • Samenwerken, soorten teamleden en hoe beter samenwerken
  • Efficiënt vergaderen
  • Coachen van medewerkers en/of stagiairs 
  • Welk soort team heb je ?  En wat zijn de sterktes en zwaktes in jullie team ?
  • Conflicten in team aanpakken  
  • Communicatie met ouders, ook als het moeilijk is
  • .......  

Ook opleidingen op maat mogelijk.  Stel gerust de vraag voor een ander thema !

Communicatie in team

Hoe geven we elkaar boodschappen door ?


Communicatie is een dagelijks gebeuren, maar is niet altijd eenvoudig.  Hoe wordt er nu in het team gecommuniceerd ?  Welke moeilijkheden worden ervaren ?  Hoe kan je op een juiste manier boodschappen overbrengen, ook als die boodschap minder positief is ?  Is er voldoende positieve communicatie ?  Is er spontane feedback naar elkaar ? Hoe communicatie in team optimaliseren ?   

Efficiënt vergaderen


Vergaderen in de kinderopvang is niet altijd eenvoudig te plannen.  En heb je dan ook soms het gevoel dat er teveel tijd verloren gaat in onbenullige zaken of dat er soms teveel tijd naar 'ventileren' gaat ?  Soms wordt de tijd benut om nog snel wat informatie door te geven die niet door het hele team moet gehoord worden. 

Hoe vergader je nu efficiënt ?  Welke rol neemt wie op? Hoe bouw je een vergadering inhoudelijk op ?  Wat is de noodzaak en de meerwaarde van een goede voorbereiding en een goed verslag ? Hoe wordt het verslag verspreid ? .... 

Coachen van medewerkers of stagiairs

Hoe een goede mentor zijn ? Je krijgt de opdracht een medewerker of stagiair te coachen.  Wat houdt dit precies in ?  Er worden tips en tricks aangeboden om een goede mentor te zijn.  Er is aandacht voor de communicatie in je mentorrelatie en er worden technieken aangeleerd om juist te instrueren en een efficiënte evaluatie mogelijk te maken.