Aanbod pedagogische thema's


Positief opvoedenOpvoeden is een dagelijkse, maar daarom geen eenvoudige opdracht.  In positief opvoeden proberen we voornamelijk het accent te leggen op de zaken die goed zijn, die wenselijk zijn.  Positief gedrag stimuleren zorgt ervoor dat er meer positief gedrag volgt.  En wat als het niet 'positief' is.  Hoe reageren we daar dan best op ?  Hoe bouw je verder aan een positieve relatie, als er (te) vaak negatieve interacties zijn ?  (Vorming en workshop)

Als kinderen ruzie maken

Hoe ga je ermee om ? 

Kinderen maken al es ruzie in de opvang, of broers en zusjes onder elkaar.  Ouders/begeleiders kunnen dit zeer vervelend vinden.  Nochtans is ruzie maken een belangrijke manier om sociaal vaardig te worden.  Wanneer en waarom zijn er ruzies ?  Hoe ruzies best aanpakken of begeleiden ?  Wanneer ingrijpen ? 

Belonen en straffen


Kinderen verkennen de wereld rondom zich en als volwassenen moeten we hen daarin begeleiden. Het is van belang hun gedrag waar te nemen en hierop in te spelen waar het nodig is. Vaak handelen kinderen zoals wij als volwassenen het wensen en zijn beloningen geschikte reacties. Maar hoe en wanneer belonen we het best? Leidt belonen tot verwennen? En wat indien ze dingen doen die we niet wensen of niet kunnen goedkeuren? Hoe moet daarop gereageerd worden?  Is straffen dan wenselijk? Maar hoe doe je dat en wanneer treedt men straffend op? (Vorming of workshop) 

Omgaan met gevoelens bij kinderen

Wie leeft of werkt met kinderen, heeft dagelijks te maken met verschillende gevoelens bij kinderen.  Hoe ga je daarmee verantwoord om ?   Erkenning is belangrijk, maar dit houdt niet noodzakelijk ook goedkeuring in.  We staan stil bij verschillende (aangebrachte) cases en bespreken de situatie en de mogelijkheden tot benadering.  (Vorming of workshop)

Conflicten met kinderen

Hoe aanpakken ?


In dagelijkse opvoedingssituaties zijn er regelmatig 'strubbelingen'.  Het kind doet iets wat jij niet kan tolereren, of jij doet iets wat het kind niet wenst.  Zijn of jouw wensen worden niet ingevuld.  Er ontstaat een conflict.  Wat zijn belangrijke don't 's en do's in dergelijke situaties.  Waarmee hou je best rekening ?  Hoe kan je een escalatie vermijden ?  (Vorming of workshop) 

I 

Natuurbeleving met kinderen

Via verwondering naar ontwikkeling en ontplooiing.

Natuurbeleving bij kinderen. 

Kinderen terug naar buiten brengen betekent dat een kind vol verwondering de natuurlijke omgeving kan verkennen, op onderzoek kan gaan en op alle ontwikkelingsgebieden belangrijke stappen kan zetten. Hoe kan je als begeleiding daar op inspelen ? Welke attitude is belangrijk ? Welke voordelen heeft dit voor het kind ? Indien mogelijk is er een ervaringsmoment voor de deelnemers en worden er tal van ideeën meegegeven om met weinig inspanningen en een lage kostprijs deze natuur-activiteiten te realiseren. (Vorming of workshop) 

AD(H)D en ASS

Wat betekent het om AD(H)D en ASS te hebben ? In de opvang krijgen we steeds vaker de zorg over kinderen met AD(H)D en/of ASS. Deze kinderen hebben een aangepaste aanpak nodig. Wat speelt er in hun hoofd ? Wat gaat er in hen om ? Hoe voelen en ervaring zij de wereld rondom zich ? Zijn we er ons van bewust hoeveel inspanningen deze kinderen moeten leveren ?

Deze vorming probeert een beeld te schetsen van hoe kinderen met AD(H)D en ASS hun omgeving ervaren. 

Parental burnout

Wat als opvoeden uitputtend is en ik het gevoel heb dat ik faal ?Parental burnout is geen schande.  Het is een vaak voorkomend probleem in onze huidige maatschappij. Hoe kunnen we een parental burnout voorkomen ? Wat zijn waarschuwingssignalen ? Wat zijn risicofactoren ?   In deze opleiding worden een aantal tips meegegeven om parental burnout te voorkomen of om terug 'opgeladen' te worden.  

Taalstimulering

Taalprikkels : wat, wanneer, hoe ?Vanaf wanneer kan je je kindje prikkelen met taal ?  Op welke leeftijd zijn ze gevoelig om taal aan te leren ? Wat kan je doen ?  Welk materiaal kan je gebruiken ? Wanneer beginnen met boeken ?  Wat is een goed kinderboek ?  ... en nog veel tips. 

Kinderen en diversiteit


Hoe gaan kinderen om met het 'anders-zijn' van zichzelf of van anderen ?  Hoe kunnen we hen daarin begeleiden ?  Deze vorming geeft een antwoord op wat 'diversiteit' is, welke visies er zijn omtrent omgaan met diversiteit, maar is vooral gericht op hoe kinderen ermee omgaan en hoe je hen kan begeleiden in deze ontdekkings- en zoektocht.