EHBO en pedagogische thema's, vormingen voor teams en verantwoordelijken. 

Vormingsaanbod voor ouders, opvoeders,  kinderbegeleiding, teams en verantwoordelijken.

   Coachingsopdrachten en begeleiding bij intervisies en supervisies.

Wij bieden verschillende thema's aan die kunnen gegeven worden op ouderavonden, studiedagen, bijeenkomsten, ....  De thema's zijn zeer gevarieerd en worden jaarlijks aangepast en/of aangevuld.  Er zijn workshops en interactieve vormingen.  

Wij bieden onze hulp ook aan om intervisies of supervisies te begeleiden.  Coachingsopdrachten worden uitgewerkt na overleg.  Dit kan een langdurig proces zijn van een algemene coaching in een klein team, of een korte begeleiding voor het behalen van een specifiek doel. 


Snel contact

Schrijf ons

Tania De Beurme
de.beurme.tania@gmail.com

Geef ons een seintje

0474 52 83 74